دستگاه پاپ کورن ساز خانگی

با خرید اینترنتی دستگاه پاپ کورن ساز خانگی در کمتر از 10 دقیقه پاپ کورن یا همان پفیلا برای شما آماده خواهد شد . پاپ کورن ساز ez popcorn از دو بخش زیرین و محفظه طلقی تشکیل شده است و بر روی محفظه طلقی دسته ای قرار داده شده که بتوان به راحتی آن را گرفت . پس از آماده شدن پاپ کورن می توانید محفظه زیرین را از ظرف جدا کنید و پاپ کورن ها را در محفظه طلقی استفاده نمایید .

دستگاه پاپ کرون ساز خانگی